Kiropraktika celog tela


Vreme: 30min

Cena: 2,500.00RSD

Šta je kiropraktika

Kiropraktikom se vraća normalna pokretljivost zglobova, čime se i funkcija mišića kao i ostalih potpornih tkiva vraća u normalu.


Kiropraktika je mehanoprocedura i prestavlja ručno korigovanje položaja zglobova, ili u narodu poznata kao ručno nameštanje izmeštenih zglobova.